25.04.2016

Odlewnictwo stabilnie rośnie – statystyki światowe.

Kategorie: Świat, Rynek
Globalnie w branży obserwuje się stały wzrost produkcji. Statystyki wskazują na 60-procentowy od roku 2000, 30-procentowy od czasu kryzysu gospodarczego, a nawet 1% wzrostu od 2014r. jako skutek zwiększenia podaży ze 103,3 do 104,3 mln ton. Najlepiej w tym ostatnim okresie wypadły odlewy ze stopów aluminium (+6%), a najsłabiej odlewy ze stopów żelaza (+0,4%, do 85,3 mln ton). Stopy metali nieżelaznych to z kolei wzrost o 4%, do 19 mln ton.

Układ sił na arenie międzynarodowej

Chiny, odpowiedzialne za napędzanie globalnej koniunktury, wciąż na szczycie producentów. Z czterokrotnym wzrostem produkcji od roku 2000, 3,8-procentowym wzrostem produkcji w 2014 (+1,7 mln, do 46,2 mln ton odlewów) i 1-procentowym wzrostem udziału na przestrzeni 2013-2014r, udział w rynku wynosi 44%.

12-procentowe osłabienie wyników ze Stanów Zjednoczonych, zatrzymało pułap nieco powyżej 10 procent, do których, po 3-krotnym wzroście produkcji odlewów od 2000r, szybko zbliżają się Indie.

Dane z UE dają całej wspólnocie udział 13-procentowy, z czego jeden procent pochodzi z Polski, należącej razem z Turcją do nielicznych państw zdolnych do przekroczenia wyników z 2007r.

Oprócz Chin, 6 z 10 przodujących producentów światowych odnotowało wzrost: Turcja (13,4%) obecnie czwarta w Europie i odpowiedzialna za zniknięcie Francji z czołówki; Korea i Włochy (po 2,7%), Rosja (2,4%), Indie (2,2%) oraz Niemcy (1,2%). Jednakże w dłuższej perspektywie, w Rosji, Francji i Włoszech – będących wciąż poniżej wyników sprzed 2009, statystyki zmierzają w dół, natomiast sektor odlewnictwa w Niemczech osiąga poziom zbliżony do 2006r.

Statystyki z należącego do grona czołówki Meksyku, nie są aktualnie dostępne, podobnie jak świeże dane z Litwy, Słowacji, Holandii, Mongolii, Japonii, Tajlandii i Argentyny, dla których reprezentatywne mogą być wcześniejsze wskaźniki.

Spadek produkcji dotyczy natomiast obydwu Ameryk. Głównie USA (o 11%), Brazylii (z 3,07 mln ton w 2013, o 11%, do 2,74 mln ton w 2014) i Kanady (o 7,6%).

Przegląd rynków czołowych producentów.

Chiny

Pomiędzy 2001 a 2010r, przemysł odlewniczy rósł w tym kraju o 11% w skali roku, po czym nieco spowolnił, utrzymując kraj w roli światowego przodownika. W 2014r. zysk ze sprzedaży odlewów zatrzymał się w okolicy 83 mld. dolarów.

77% z 26 tys chińskich odlewni zajmuje się stopami żelaza, stanowiącymi 85% całego sektora. Rok 2014 przyniósł również wzrost wskaźników odlewów ze stopów aluminium i magnezu (o 12,5)% oraz żeliwa sferoidalnego (o 7%).

Główne branże konsumujące odlewy w Chinach, to:

 • 27,3% - motoryzacja,
 • 13,9% - maszyny rolnicze oraz silniki spalinowe,
 • 13,6% - rury i kształtki,
 • 11,5% - górnictwo oraz przemysł ciężki,
 • 7,8% - maszyny budowlane,
 • 6,2% - obrabiarki,
 • 5,2% - kolej,
 • 5,2% - energetyka,
 • 1,1% - stocznie,
 • 8,2% - inne.

Stany Zjednoczone

USA jeszcze w 2012r notowały wzrost o 28%, by rok później zaobserwować spadek o 4,5% a w 2014 o 11%. (z 12,25 mln ton w 2013, do 10,883 mln ton w 2014). W tym ostatnim roku oszacowano stan produkcji jako słabszy o 15% od wyników sprzed dekady. Sprzedaż oszacowano na 31 mld. dolarów.

Połowa z ok. 2000 odlewni produkuje ze stopów żelaza. Ogólne zatrudnienie wynosi ponad 200 tys osób, z czego 80% w zakładach do 100 pracowników.

Czołowi odbiorcy odlewów w USA:

 • 31% - przemysł motoryzacyjny,
 • 15% - rury i kształtki,
 • 6% - sektor naftowy, budowlany i górnictwo,
 • 6% - kolej,
 • 5% - silniki spalinowe,
 • 5% - zawory,
 • 3% - branże specjalistyczne
 • 3% - branża komunalna,
 • 3% - pompy i sprężarki,
 • 23% - pozostałe.

Indie

Wielkość produkcji niemal równa USA, ale trzecie miejsce na świecie. 2014 rok przyniósł wzrost (z 9,81 mln, o 2%, do 10,02 mln ton) dając finalnie wartość 18 mld dolarów.

Struktura branży odlewniczej obejmuje 4600 zakładów, z których 68% produkcji jest z żeliwa szarego, 12% to odlewy staliwne, natomiast 10% - żeliwo sferoidalne. Łączne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie 2 mln osób.

Produkcja indyjskiego przemysłu odlewniczego celuje w następujące branże:

 • 32% - motoryzacja,
 • 8% - rolnictwo,
 • 8% - sanitariaty,
 • 8% - rury i kształtki,
 • 6% - kolejnictwo,
 • 5% - pompy i sprężarki,
 • 4% - produkcja zaworów,
 • 4% - sektor energetyczny,
 • 3% - silniki diesla,
 • 3% - sprzęt elektryczny,
 • 2% - obrabiarki,
 • 17% - pozostałe.

Niemcy

24-procentowy udział w rynku europejskim, czyni ten kraj od lat czołowym producentem Starego Kontynentu i plasuje go wśród najwydajniejszych na świecie. W 1,2-procentowym wzroście z 2014r, zawiera się 1,1-procentowe osłabienie produkcji ze stopów żelaza i 10-procentowy wzrost w obszarze metali nieżelaznych, z czego 12% przypada na stopy aluminium. 5,25 mln ton z 2014r. oszacowano na 9,96 mld euro.

57% z 600 odlewni zajmuje się produkcją ze stopów metali nieżelaznych. Na każdego z 79 tys. osób zatrudnionych w sektorze, przypada wydajność 67 (ogółem) / 92 (w przypadku stopów żelaza) ton rocznie, a więc niżej od poziomu 100 ton ze stopów żelaza, osiąganego jeszcze kilka lat temu.

Rosja

Drugi najwydajniejszy producent w Europie, z 2,4-procentowym wzrostem i 4,2 mln ton wyprodukowanych w 2014r. 70% z 1200 krajowych odlewni ukierunkowana jest na produkcję żeliwną, 18% na staliwną, a 11% stanowią stopy metali nieżelaznych.

Struktura odbiorców:

 • 57% - motoryzacja,
 • 14% - sektor chemiczny i naftowy,
 • 10% - maszyny,
 • 9% - przemysł budowlany,
 • 2% - eksport,
 • 8% - pozostałe.

Europa

3-procentowy progres w dziedzinie produkcji ze stopów żelaza i taki sam dla stopów nieżelaznych (aluminium nawet 6%), dał ogólny wzrost na poziomie 3%. W sumie 21,6 mln ton wartych (z pominięciem wkładu rosyjskiego) 42 mld euro. To wszystko przy 20% niższej wydajności, niż w roku 2007, uznanym za najlepszy w dekadzie.

Na rynku europejskim widać zmianę trendów odlewniczych, w ramach których maleje produkcja z żeliwa szarego, a rośnie nacisk na stopy aluminium (50-procentowy wzrost od roku 2000) i żeliwo sferoidalne (70-procentowy wzrost od roku 2000).

Wyniki wybranych europejskich producentów za 2014r. kształtują się następująco:

 • +14% - Ukraina,
 • +13% - Turcja,
 • -1,1% - Francja (w 2013r spadek o 2,9%),
 • -1,1% - Szwajcaria,
 • -8,5% - Szwecja,
 • -9,5% - Finlandia,
 • -21,9% Norwegia.

Polska

Krajowy przemysł odlewniczy podniósł się z kryzysu gospodarczego już w 2011r, kiedy to odnotowano 5-procentowy wzrost w stosunku do roku 2007. Coroczny progres był następnie utrzymywany pomiędzy 1% a 2%. Łączna produkcja tego sektora w 2014r wyniosła 1,062 mln ton (wzrost o 1,2%).

W porównaniu do okresu przedkryzysowego, statystyki pokazują spadek produkcji zarówno odlewów z żeliwa szarego, staliwa (o 5% w 2014r) jak i stopów żelaza. Natomiast trendy ukierunkowują sektor na żeliwo sferoidalne i ciągliwe, a także stopy metali nieżelaznych (od 2005r niemal podwojenie produkcji). W tym aluminium, w którego wydajności odlewów Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie, po Niemczech, Włoszech i Rosji, stanowi ono dziś bowiem ponad 30% wszystkich polskich produktów odlewniczych.

60% polskiej produkcji kierowane jest na eksport – do Czech, Niemiec (tu niemal połowa), Francji, Wielkiej Brytanii oraz do Włoch. Szczególnie duży popyt widać na aluminiowe produkty z zakresu kół samochodowych – felgi, części, akcesoria.

Meritum przeglądu.

Dzięki napędowi dla branży ze strony Chin oraz pozostałych czołowych globalnych producentów, przemysł odlewniczy na świecie cechował się w ostatnich latach stałym wzrostem, począwszy od roku 2011. Pomimo ujemnych doniesień z obu Ameryk, normą stała się coroczna poprawa wyników o 1-3%, utrzymana połączonymi siłami gospodarczymi krajów Europy (zwłaszcza Niemiec, Turcji oraz Ukrainy) oraz Azji. Polska utrzymuje się w tym pozytywnym trendzie, zachowując status na arenie europejskiej i międzynarodowej. Szacuje się kontynuację obecnej progresji krajowego sektora, zakładając wzrost PKB na poziomie 3%.

Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.